Kysy lisää Akatemiasta ja Stagesta: elisa.lairikko@palatsiteatteri.fi, tai tekstiviestitse puh.040-5802 170. (Huom, vastaan yleensä vain sähköpostiin tai tekstiviestiin.)

Stagen kotisivut http://teatterikoulustage.blogspot.fi/

Musiikkiteatteri Akatemian kotisivut suomenmusiikkiteatteriakatemia.blogspot.fi/

 

 

Opettajat

Stagen näyttelijäntyön opettajat ja ohjaajat: Ari Myllyselkä ja Elisa Lairikko

Näyttelijäntyö: Anna Haukka

Laulunopetus: Päivi Selo/ Stage ja Akatemia

Tanssinopetus: Juuli Välimaa/ Stage

Tanssinopetus: Niina Rajaniemi / Akatemia

 

 

Tilat

Oppilaiden käytössä ovat harjoitushuoneet sekä Palatsin upea teatteritila, johon kuuluu viimeisin valo-ja äänitekniikka. 

Kulkuyhteydet

Palatsi sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien päässä Tampereen ydinkeskustassa, osoitteessa Kauppakatu 10. Lähimmät bussipysäkit löytyvät keskustorilta.

Lisätietoja

HUOM! Musiikkiteatteri Akatemia kuuluu KELAN opintotuen piiriin! Lisäksi Akatemissa opiskelevat voivat saada lukukausimaksusta vähennyksiä työskentelemällä Palatsissa tarjoilijoina, avustajina, narikkatyöntekijöinä sekä aputöissä. Lue lisää suomenmusiikkiteatteriakatemia.blogspot.fi/

Kysy lisää Akatemiasta ja Stagesta: elisa.lairikko@palatsiteatteri.fi, tai tekstiviestitse puh.040-5802 170. (Huom, vastaan yleensä vain sähköpostiin tai tekstiviestiin.)

Stagen kotisivut http://teatterikoulustage.blogspot.fi/

Musiikkiteatteri Akatemian kotisivut suomenmusiikkiteatteriakatemia.blogspot.fi/

 

 

Opettajat

Stagen näyttelijäntyön opettajat ja ohjaajat: Ari Myllyselkä ja Elisa Lairikko

Näyttelijäntyö: Anna Haukka

Laulunopetus: Päivi Selo/ Stage ja Akatemia

Tanssinopetus: Juuli Välimaa/ Stage

Tanssinopetus: Niina Rajaniemi / Akatemia

 

 

Tilat

Oppilaiden käytössä ovat harjoitushuoneet sekä Palatsin upea teatteritila, johon kuuluu viimeisin valo-ja äänitekniikka. 

Kulkuyhteydet

Palatsi sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien päässä Tampereen ydinkeskustassa, osoitteessa Kauppakatu 10. Lähimmät bussipysäkit löytyvät keskustorilta.

Lisätietoja

HUOM! Musiikkiteatteri Akatemia kuuluu KELAN opintotuen piiriin! Lisäksi Akatemissa opiskelevat voivat saada lukukausimaksusta vähennyksiä työskentelemällä Palatsissa tarjoilijoina, avustajina, narikkatyöntekijöinä sekä aputöissä. Lue lisää suomenmusiikkiteatteriakatemia.blogspot.fi/

Opetus

Stagen opetus jakautuu kolmeen musiikkiteatterin alueeseen:

1) Näyttelijäntyö

2) Tanssi ja fyysinen ilmaisu

3) Yksin- ja kuorolaulu sekä lauluilmaisu

Pääpaino opetuksessa on näyttelijäntyössä. Omaa persoonallista ilmaisua kehitellään monipuolisesti ryhmässä. Opetus sisältää erilaisia harjoituksia. Näitä ovat ääni ja keho, improvisaatio, näytelmäanalyysi, ja tekstiharjoitukset.

Ääni ja keho: Opetellaan tuntemaan näyttelijäntyön perusta, löytämään omat vahvuudet ja heikkoudet, korjaamaan heikkouksia mm. ääniharjoitusten avulla, opetellaan äänen ja kehon yhteistyötä.

Improvisaatio: Aloitetaan tutustumisharjoituksilla, siirrytään vähitellen luottamus-, keskittymis- ja mielikuvaharjoituksiin. Harjoitellaan avautumista, kuuntelemista, yhteistyötä ensin isossa ryhmässä ja sitten yhä pienemmässä kunnes oppilas on valmis kohtaamaan muut opiskelijat ja opettajat yksin. Harjoituksia tehdään ensin ilman tekstiä, sitten annetun tekstin kanssa.

Näyttelijän työ: Opetellaan etsimään roolin tausta, aikakausi, ajattelutapa ja pukeutuminen. Käsitellään näyttämön lait. Opiskellaan kuinka rytmi, tauko ja muut ilmaisun tehokeinot vaikuttavat näyttelemiseen. Harjoitellaan rentoutumista esiintymistilanteessa. Opitaan ymmärtämään näyttämöllisen todellisuuden ja oikean todellisuuden ero.

Lopputyönä teemme opinnäytetyön.

SUOMEN MUSIIKKITEATTERI AKATEMIA – MUSIC THEATRE ACADEMY OF FINLAND

OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSI 31.8.2015 - 31.5.2016

Koulutuksen lähtökohta on tarjota korkeatasoisinta musiikkiteatteri- ja musikaalikoulutusta Suomessa. Opetus on ammattiin ohjaavaa musiikkiteatterinäyttelijöiksi aikoville. Musiikkiteatteri Akatemia kuuluu myös Kelan opintotuen piiriin.
 
Musiikkiteatterikoulu Stage on aloittanut toimintansa elokuussa 2009. Toimintavuosia on takana viisi. Stage on tarjonnut koulutusta huippuopettajien johdolla viikoittain viidessä eri ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on ollut viikossa neljä oppituntia. Ryhmät on jaettu oppilaiden iän perusteella. 9-11 -vuotiaat, 12-13-vuotiaat, 14-17-vuotiaat, ja 18+vuotiaat. Viidentenä on jatkoryhmä, jossa opiskelijat ovat jo pidemmälle ehtineitä 16+vuotiaita. Oppilaita on joka vuosi ollut noin 60, eli jokainen ryhmä on ollut täysi.
 
Musiikkiteatteri Palatsissa Tampereella toimii myös Suomen Musiikkiteatteri Akatemia . Koulutuksen lähtökohtana on tarjota korkeatasoisinta musiikkiteatteri-, musikaali-, show-, ja artistikoulutusta Suomessa. Koulutus on ammattiin ohjaavaa musiikkiteatterinäyttelijöiksi, show-esiintyjiksi ja artisteiksi aikoville aikoville. Päiväkoulun voi käydä yksivuotisena tai kaksivuotisena linjana. Opettajat ovat alansa huippuja. Opetusta annetaan näyttelijäntyössä, laulussa ja tanssissa. Opetusta annetaan 1.9. - 31.5. välisenä aikana, maanantaista perjantaihin ja kello 8.30 - 16.00 päivittäin.
 
Ilmoittautuminen pääsykokeisiin kestää pääsykoepäivään asti. Ilmoittautuminen pääsykokeisiin on käynnissä. Täytä lomake nettisivuillamme. 
 
HUOM! Musiikkiteatteri Akatemiassa opiskelevat voivat saada lukukausimaksusta vähennyksiä työskentelemällä Palatsissa mm. tarjoilijoina, avustajina, narikkatyöntekijöinä sekä aputöissä.

 

Oppilaaksi Musiikkiteatteri Akatemiaan voivat hakea kaikki 16 vuotta täyttäneet alasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Oppitunteja tulee vuosittain vähintään 1275 kpl. Opiskelu on kokopäivätoimista. Opetus tapahtuu Musiikkiteatteri Palatsin tiloissa. Oppilaat valmistavat harjoitustöiden lisäksi yhden esityksen lukuvuoden aikana Palatsin päänäyttämölle. Oppilailla on myös mahdollisuudet päästä avustajiksi Palatsin omiin tuotantoihin.
 
Akatemian rehtorina toimii teatteritaiteen maisteri, ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, joka on valmistunut Teatterikorkeakoulusta sekä näyttelijäksi, että ohjaajaksi. Vararehtorina toimii filosofian maisteri, kirjailija Katariina Leino.
 
Kaikki Akatemian opettajat ovat alansa huippuja. Pääopettajina toimivat teatteritaiteen maisteri, näyttelijä Anna Haukka, muusikko-laulaja Päivi Capri Selo, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja Niina Rajaniemi, tanssinopettaja Irina Kabanov sekä teatteritaiteen maisteri, näyttelijä-ohjaaja Petri Lairikko. Edellisten lisäksi opetukseen osallistuu toistakymmentä alansa ammattilaista aktiivisesti.
 
Suomessa ei tällä hetkellä ole saatavissa paljoakaan korkeatasoista musikaalinäyttelijäkoulutusta. Tästä kärsivät niin musikaalintekijät, yleisö, kuin itse esiintyjätkin. Musikaalinäyttelijöiden määrä on tästä syystä aivan liian alhainen tarpeeseen tähden, mikä näkyy hyvin kirjavana osaamistasona. Musiikkiteatteri Akatemia tuo tähän asiaan omalta osaltaan hyvin tärkeän muutoksen.
 
Oppilaita haetaan ensimmäiselle vuosikurssille 12-16 kappaletta. Koulutus on lähtökohtaisesti kaksivuotinen, mutta opiskelun voi keskeyttää myös ensimmäisen vuoden jälkeen. Toiselle vuosikurssille voivat hakea myös sellaiset, joilla on aiempaa koulutusta alalle.
 
 
Akatemia toimii pääsääntöisesti Musiikkiteatteri Palatsin tiloissa, ja hyvin kiinteässä yhteistyössä teatterin kanssa. Oppilaiden käytössä ovat Palatsin suihkut. Heillä on myös mahdollisuus saada 50% alennusta Palatsin ruoista. Oppilaat saavat lukuvuoden jälkeen kirjallisen todistuksen.
 
Lukuvuosimaksu on 4500 e, jonka voi maksaa neljässä erässä lukuvuoden aikana.
 
Oppilaalla on oppitunteja lukuvuoden aikana 1275 oppituntia.
 
LAULU (Oppilaalla vuodessa 250 oppituntia)
 
- Yksinlaulu
- Yhteislaulu
- Musiikin teoria
- Äänenmuodostus
- Äänen kehittäminen
- Harmonian ymmärtäminen
- Äänen ymmärtäminen
- Roolin rakentaminen laulun kautta
- Laulun ymmärtäminen
- Laulun tulkitseminen
- Liikkuminen laulaessa
- Musikaalinen esittäminen
- Ohjelmiston rakentaminen
- Esityksen valmistaminen
 
NÄYTTELIJÄNTYÖ (Oppilaalla vuodessa 425 oppituntia)
 
- Näyttelijäntyön historia ja teoria
- Roolianalyysi
- Näyttelijäntyön harjoituksia
- Improvisaatio
- Erilaisten tyylien ja teorioiden tutkimista käytännön kautta
- Monologi
- Dialogi
- Roolin rakentaminen
- Esityksen valmistaminen
- TV- ja elokuvatyö (Kameranäytteleminen)
- Portfolion tekeminen
 
TANSSI (Oppilaalla vuodessa 325 oppituntia)
- Baletti
- Jazz
- Nykytanssi
- Steppi
 
FYYSINEN ILMAISU (Oppilaalla vuodessa 200 oppituntia)
 
- Akrobatia
- Sirkus
- Pantomiimi ja miimi
- Näyttämötaistelut
- Kehon fyysinen kunto
- Kehon fyysiset mahdollisuudet
 
TEATTERITYÖ (Oppilaalla vuodessa 75 oppituntia)
 
- Teatterin ja musikaalin historia
- Teatterin ja musikaalin nykyhetki
- Maskeeraus, pukeutuminen, esiintyminen
- Henkilökohtainen ohjaus Petri Lairikko ja Katariina Leino / Suomen Musiikkiteatteri Akatemia

Stagen opetus jakautuu kolmeen musiikkiteatterin alueeseen:

1) Näyttelijäntyö

2) Tanssi ja fyysinen ilmaisu

3) Yksin- ja kuorolaulu sekä lauluilmaisu

Pääpaino opetuksessa on näyttelijäntyössä. Omaa persoonallista ilmaisua kehitellään monipuolisesti ryhmässä. Opetus sisältää erilaisia harjoituksia. Näitä ovat ääni ja keho, improvisaatio, näytelmäanalyysi, ja tekstiharjoitukset.

Ääni ja keho: Opetellaan tuntemaan näyttelijäntyön perusta, löytämään omat vahvuudet ja heikkoudet, korjaamaan heikkouksia mm. ääniharjoitusten avulla, opetellaan äänen ja kehon yhteistyötä.

Improvisaatio: Aloitetaan tutustumisharjoituksilla, siirrytään vähitellen luottamus-, keskittymis- ja mielikuvaharjoituksiin. Harjoitellaan avautumista, kuuntelemista, yhteistyötä ensin isossa ryhmässä ja sitten yhä pienemmässä kunnes oppilas on valmis kohtaamaan muut opiskelijat ja opettajat yksin. Harjoituksia tehdään ensin ilman tekstiä, sitten annetun tekstin kanssa.

Näyttelijän työ: Opetellaan etsimään roolin tausta, aikakausi, ajattelutapa ja pukeutuminen. Käsitellään näyttämön lait. Opiskellaan kuinka rytmi, tauko ja muut ilmaisun tehokeinot vaikuttavat näyttelemiseen. Harjoitellaan rentoutumista esiintymistilanteessa. Opitaan ymmärtämään näyttämöllisen todellisuuden ja oikean todellisuuden ero.

Lopputyönä teemme opinnäytetyön.

SUOMEN MUSIIKKITEATTERI AKATEMIA – MUSIC THEATRE ACADEMY OF FINLAND

OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSI 31.8.2015 - 31.5.2016

Koulutuksen lähtökohta on tarjota korkeatasoisinta musiikkiteatteri- ja musikaalikoulutusta Suomessa. Opetus on ammattiin ohjaavaa musiikkiteatterinäyttelijöiksi aikoville. Musiikkiteatteri Akatemia kuuluu myös Kelan opintotuen piiriin.
 
Musiikkiteatterikoulu Stage on aloittanut toimintansa elokuussa 2009. Toimintavuosia on takana viisi. Stage on tarjonnut koulutusta huippuopettajien johdolla viikoittain viidessä eri ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on ollut viikossa neljä oppituntia. Ryhmät on jaettu oppilaiden iän perusteella. 9-11 -vuotiaat, 12-13-vuotiaat, 14-17-vuotiaat, ja 18+vuotiaat. Viidentenä on jatkoryhmä, jossa opiskelijat ovat jo pidemmälle ehtineitä 16+vuotiaita. Oppilaita on joka vuosi ollut noin 60, eli jokainen ryhmä on ollut täysi.
 
Musiikkiteatteri Palatsissa Tampereella toimii myös Suomen Musiikkiteatteri Akatemia . Koulutuksen lähtökohtana on tarjota korkeatasoisinta musiikkiteatteri-, musikaali-, show-, ja artistikoulutusta Suomessa. Koulutus on ammattiin ohjaavaa musiikkiteatterinäyttelijöiksi, show-esiintyjiksi ja artisteiksi aikoville aikoville. Päiväkoulun voi käydä yksivuotisena tai kaksivuotisena linjana. Opettajat ovat alansa huippuja. Opetusta annetaan näyttelijäntyössä, laulussa ja tanssissa. Opetusta annetaan 1.9. - 31.5. välisenä aikana, maanantaista perjantaihin ja kello 8.30 - 16.00 päivittäin.
 
Ilmoittautuminen pääsykokeisiin kestää pääsykoepäivään asti. Ilmoittautuminen pääsykokeisiin on käynnissä. Täytä lomake nettisivuillamme. 
 
HUOM! Musiikkiteatteri Akatemiassa opiskelevat voivat saada lukukausimaksusta vähennyksiä työskentelemällä Palatsissa mm. tarjoilijoina, avustajina, narikkatyöntekijöinä sekä aputöissä.

 

Oppilaaksi Musiikkiteatteri Akatemiaan voivat hakea kaikki 16 vuotta täyttäneet alasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Oppitunteja tulee vuosittain vähintään 1275 kpl. Opiskelu on kokopäivätoimista. Opetus tapahtuu Musiikkiteatteri Palatsin tiloissa. Oppilaat valmistavat harjoitustöiden lisäksi yhden esityksen lukuvuoden aikana Palatsin päänäyttämölle. Oppilailla on myös mahdollisuudet päästä avustajiksi Palatsin omiin tuotantoihin.
 
Akatemian rehtorina toimii teatteritaiteen maisteri, ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, joka on valmistunut Teatterikorkeakoulusta sekä näyttelijäksi, että ohjaajaksi. Vararehtorina toimii filosofian maisteri, kirjailija Katariina Leino.
 
Kaikki Akatemian opettajat ovat alansa huippuja. Pääopettajina toimivat teatteritaiteen maisteri, näyttelijä Anna Haukka, muusikko-laulaja Päivi Capri Selo, tanssitaiteilija ja tanssinopettaja Niina Rajaniemi, tanssinopettaja Irina Kabanov sekä teatteritaiteen maisteri, näyttelijä-ohjaaja Petri Lairikko. Edellisten lisäksi opetukseen osallistuu toistakymmentä alansa ammattilaista aktiivisesti.
 
Suomessa ei tällä hetkellä ole saatavissa paljoakaan korkeatasoista musikaalinäyttelijäkoulutusta. Tästä kärsivät niin musikaalintekijät, yleisö, kuin itse esiintyjätkin. Musikaalinäyttelijöiden määrä on tästä syystä aivan liian alhainen tarpeeseen tähden, mikä näkyy hyvin kirjavana osaamistasona. Musiikkiteatteri Akatemia tuo tähän asiaan omalta osaltaan hyvin tärkeän muutoksen.
 
Oppilaita haetaan ensimmäiselle vuosikurssille 12-16 kappaletta. Koulutus on lähtökohtaisesti kaksivuotinen, mutta opiskelun voi keskeyttää myös ensimmäisen vuoden jälkeen. Toiselle vuosikurssille voivat hakea myös sellaiset, joilla on aiempaa koulutusta alalle.
 
 
Akatemia toimii pääsääntöisesti Musiikkiteatteri Palatsin tiloissa, ja hyvin kiinteässä yhteistyössä teatterin kanssa. Oppilaiden käytössä ovat Palatsin suihkut. Heillä on myös mahdollisuus saada 50% alennusta Palatsin ruoista. Oppilaat saavat lukuvuoden jälkeen kirjallisen todistuksen.
 
Lukuvuosimaksu on 4500 e, jonka voi maksaa neljässä erässä lukuvuoden aikana.
 
Oppilaalla on oppitunteja lukuvuoden aikana 1275 oppituntia.
 
LAULU (Oppilaalla vuodessa 250 oppituntia)
 
- Yksinlaulu
- Yhteislaulu
- Musiikin teoria
- Äänenmuodostus
- Äänen kehittäminen
- Harmonian ymmärtäminen
- Äänen ymmärtäminen
- Roolin rakentaminen laulun kautta
- Laulun ymmärtäminen
- Laulun tulkitseminen
- Liikkuminen laulaessa
- Musikaalinen esittäminen
- Ohjelmiston rakentaminen
- Esityksen valmistaminen
 
NÄYTTELIJÄNTYÖ (Oppilaalla vuodessa 425 oppituntia)
 
- Näyttelijäntyön historia ja teoria
- Roolianalyysi
- Näyttelijäntyön harjoituksia
- Improvisaatio
- Erilaisten tyylien ja teorioiden tutkimista käytännön kautta
- Monologi
- Dialogi
- Roolin rakentaminen
- Esityksen valmistaminen
- TV- ja elokuvatyö (Kameranäytteleminen)
- Portfolion tekeminen
 
TANSSI (Oppilaalla vuodessa 325 oppituntia)
- Baletti
- Jazz
- Nykytanssi
- Steppi
 
FYYSINEN ILMAISU (Oppilaalla vuodessa 200 oppituntia)
 
- Akrobatia
- Sirkus
- Pantomiimi ja miimi
- Näyttämötaistelut
- Kehon fyysinen kunto
- Kehon fyysiset mahdollisuudet
 
TEATTERITYÖ (Oppilaalla vuodessa 75 oppituntia)
 
- Teatterin ja musikaalin historia
- Teatterin ja musikaalin nykyhetki
- Maskeeraus, pukeutuminen, esiintyminen
- Henkilökohtainen ohjaus Petri Lairikko ja Katariina Leino / Suomen Musiikkiteatteri Akatemia

Lukukausimaksut

Syyslukukausi 2016 alkaa ma 5.9.

Opetusta lukuvuoden aikana 150 tuntia.

Syyslukukausi 480€

Kevätlukukausi 580€

 

Lukukausimaksut

Syyslukukausi 2016 alkaa ma 5.9.

Opetusta lukuvuoden aikana 150 tuntia.

Syyslukukausi 480€

Kevätlukukausi 580€